เวียงท่ากาน

Posted on: February 8, 2018, by :

ที่นี่คือเมืองเก่าแก่ตั้งแต่ยุคสมัยหริภุญชัย ซึ่งปัจจุบันมีโบราณสถานอายุเก่าแก่ตั้งอยู่มากมาย และหากย้อนเวลากลับไปสู่ยุคหริภุญชัยแล้ว จะพบว่าเวียงท่ากานนั้นเป็นเมืองที่มีความสำคัญมากในสมัยนั้น โดยนักโบราณคดีพากันสันนิษฐานว่า เมืองนี้เริ่มสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ 13 ในยุคสมัยพระเจ้าอาทิตยราชกษัตริย์ ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองแคว้นหริภุญชัยสืบต่อมาจนถึงสมัยพญามังรายช่วงก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่

เมื่อมาถึงที่นี่แล้ว คุณจะได้ชมซากโบราณสถานที่สำคัญที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเมืองในเขตโรงเรียนวัดท่ากานและวัดต้นกอก เช่น พระเจดีย์และฐานวิหารที่ก่อด้วยอิฐ หินและศิลาแลง ในส่วนโบราณวัตถุที่พบ ได้แก่ พระพุทธรูปหินทราย พระพุทธรูปดินเผา พระพิมพ์จำนวนมาก ไหเคลือบสีน้ำตาลบรรจุกระดูก และเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวน (พ.ศ.1823-1911) นอกจากนี้ยังค้นพบซากวัด สถูปเจดีย์ เศษอิฐ และกระเบื้องดินเผาอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีบริการพาชมโดยมัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการที่จะคอยบรรยายให้ความรู้สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand